/Files/images/CIMG3578.jpg

Проблема роботи КЗ ЦДЮТ на 2013 – 2018 р.р.

«Створення педагогічних умов для всебічного розвитку творчої особистості вихованця позашкільного навчального закладу»

Тема методичної роботи

«Пошук і впровадження перспективних педагогічних технологій формування ключових компетенцій в умовах позашкільного закладу освіти»

Тема виховної роботи

"Створення цілісної моделі виховної системи на основі громадянських та загальнолюдських цінностей"

У рамках інноваційної діяльності ведеться робота над проектами:

- «Формування морально-духовної життєвої компетентності вихованців гуртків КЗ ЦДЮТ № 2 як запоруки гармонійного розвитку особистості»;

- «Оцінка рівня професійної компетентності педагогів КЗ ЦДЮТ № 2 під час атестації»;

- «Шляхи підвищення професійної компетентності керівників гуртків КЗ ЦДЮТ № 2»

Структура методичної роботи

/Files/images/структура_мет1.gif

План заходів щодо підвищення ефективності діяльності КЗ ЦДЮТ № 2

№ з/п Назва заходу Терміни проведення Відповідальний
1. Провести ґрунтовний аналіз щодо участі та результативності вихованців гуртків у змаганнях, конкурсах у 2016/2017 н.р. Вересень 2017 Спольник Л.В.- Заступник директора з НВР
2. Провести аналіз щодо участі педагогів КЗ ЦДЮТ № 2 у педагогічних конкурсах у 2016/2017 н.р. Вересень 2017 Спольник Л.В.- Заступник директора з НВР
3. Розглянути на засіданні методичної ради, Ради закладу питання «Шляхи підвищення якості роботи КЗ ЦДЮТ № 2 у 2017/2018 н.р.» Серпень 2017 Яковенко О.А.-завідувач відділом
4. Створити належні умови для якісної самоосвіти, для підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2017/2018 н.р. Протягом 2017/2018року Ткаченко Л.О.- директор, Спольник Л.В.- Заступник директора з НВР
5. Організувати вільний доступ педагогічних працівників до мережі Інтернет, до роботи із сайтами районного, міського, обласного управлінь освіти та Міністерства освіти і науки України Протягом 2017/2018 року Ткаченко Л.О.-директор
6. Поповнити кабінети навчальною літературою, програмними засобами навчання за бюджетні та позабюджетні кошти Протягом 2017/2018 року Ткаченко Л.О.-директор
7. Взяти участь у районній щорічній серпневій педагогічній конференції Серпень 2017 Ткаченко Л.О- директор. Спольник Л.В.-заступник директора з НВР Кириченко Т.Б., СкотарськаН.І.-методисти, Смолко В.М.-культорганізатор, Яковенко О.А.-завідувач відділу
8. Продовжити роботу творчої групи «Росток» по підготовці і проведенню традиційних та професійних свят, заходів для школярів, вихованців, мешканців району згідно з річним планом Протягом 2017/2018року Довгополова С.Ф., Страхова Ю.М., Смолко В.М.-культорганізатори Кириченко Т.Б.- методист Яковенко О.А.- завідувач відділу Мітіна А.О.-керівник гуртка
9. Взяти участь у роботі методичного об’єднання заступників директорів з виховної роботи з питань: - знайомство з планом роботи КЗ ЦДЮТ № 2 на новий 2017/2018 н. р. Вересень 2017 Спольник Л.В.-заступник директора з НВР
- організація науково-дослідницької роботи школярів Вересень 2017 Кириченко Т.Бметодист
- масові заходи КЗ ЦДЮТ № 2 в період зимових канікул, новорічних та різдвяних свят Грудень 2017 Яковенко О.А.- завідувач відділом, Довгополова С.Ф.- культорганізатор
- масові заходи КЗ ЦДЮТ № 2 зі шкільними таборами Травень 2018 ДовгополоваС.Ф.- культорганізатор
10. Продовжити роботу з питань вивчення і узагальнення, поширення і впровадження ППД та ЕПД педагогів КЗ ЦДЮТ № 2: Протягом 2017/2018 року Кириченко Т.Б., Скотарська Н.І.- методисти
здійснювати роботу консультативного пункту на тему «Організація та розвиток науково-дослідницької роботи в закладах освіти району» (згідно положення та плану роботи, що додаються); Протягом року Кириченко Т.Б.-методист
організувати роботу майстер-класів для керівників гуртків і вчителів району: - «Впровадження інтерактивних методів навчання і виховання на заняттях гуртків водного і спортивного туризму»; - «Впровадження інноваційних методів навчання та виховання на заняттях гуртків декоративно-ужиткового напряму. Новітні техніки рукодільних робіт» Протягом року Спольник Л.В. Кириченко Т.Б. Тимченко С.М.- керівник гуртка Яковенко О.А.- керівник гуртка
11. Розробити методичні рекомендації за темами: - Методична рекомендація «Проведення свята Різдва» Грудень 2017 Страхова Ю.М.- культорганізатор
- Методична рекомендація: «Розвиток навичок говоріння. Формування мовних компетенцій» Січень 2018 Іващенко Н.С.-керівник гуртка
- Методична рекомендація «Сценарій свята Масляної» Січень 2018 Смолко В.М.-культорганізатор
- Методична розробка відкритого заняття за темою: «Пташечка літає, щебетом вітає» Березень 2018 Наумова Ж.В.-керівник гуртка
- Методична рекомендація за темою: «Інтродукція рослин» Березень 2018 Захаренко О.І.-керівник гуртка
- Методична розробка відкритого заняття за темою: «Рослини, пов’язані з життям людей» Березень 2018 Дяченко Г.С.-керівник гуртка
12. Координувати підготовку статей педагогів у періодичні видання Протягом року Кириченко Т.Б.-методист
13. Провести засідання художньої ради у 2017/2018 н. р. за темами: - затвердження репертуарних планів художніх колективів на І- семестр. Підготовка до районного свята з нагоди Дня працівника освіти Вересень 2017 Яковенко О.А.- завідувач відділом, Смолко В.М.- культорганізатор творча група «Росток»
- підготовка і проведення районних новорічних та різдвяних свят. Затвердження сценаріїв заходів Грудень 2017 Яковенко О.А.-завідувач відділом, Довгополова С.Ф культорганізатор, творча група «Росток»
- аналіз участі колективів у заходах у І семестрі. Участь гуртківців у міських, обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсах-виставках у ІІ семестрі Січень 2018 Яковенко О.А.-завідувач відділом, керівники гуртків відділу
- проведення звітних заходів у колективах відділу. Підведення підсумків роботи художньо-естетичного відділу в 2017/2018 н. р. Травень 2018 Яковенко О.А.-завідувач відділом, керівники гуртків Смолко В.М.-культорганізатор
14. Надання методичної допомоги ЗНЗ з підготовки, проведення та участі у масових міських та обласних заходах Протягом року ЯковенкоО.А.-завідувач відділом, Кириченко Т.Б.-методист, Довгополова С.Ф., Страхова Ю.М., Смолко В.М.-культорганіза тори
15. Підтримувати зв’язки з установами району: комітетом у справах молоді, сім’ї та спорту, методичним центром УО, адміністрацією закладів освіти та культури при підготовці і проведенні районних заходів Протягом року Яковенко О.А.- Завідувач відділом, Довгополова С.Ф., Смолко В.М., Страхова Ю.М.-культорганіза- тори
16. Підтримувати зв’язки з КВНЗ «ХАНО», ХГПА, історичним музеєм, ОПДЮТ, РМЦ УО, КЗ «Обласна станція юних туристів», видавничою групою «Основа» з метою інформаційного забезпечення та підвищення фахового рівня педагогівКЗ ЦДЮТ № 2 Протягом року Кириченко Т.Б.-методист

Кiлькiсть переглядiв: 295